Teismo procesiniai dokumentai — proceso metu teismo priimti dokumentai.

sprendimas решение
įsakymas приказ
nuosprendis приговор
nutartis определение
nutarimas постановление
rezoliucija резолюция
teismo posėdžio protokolas протокол судебного заседания
šaukimas повестка
pranešimas сообщение / извещение

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (CPK)