ieškinys иск
priešieškinys встречный иск
atsiliepimas į ieškinį / priešieškinį отзыв на иск / встречный иск
dublikas дуплика
triplikas триплика
atskirasis skundas частная жалоба
apeliacinis skundas апелляционная жалоба
kasacinis skundas кассационная жалоба
atsiliepimas į skundą отзыв на жалобу
prašymas ходатайство
reikalavimas требование
atsikirtimas возражение
paaiškinimas объяснение / пояснение

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (CPK)