Verčiant tekstus iš lietuvių į rusų kalbą dažnai tenka transkribuoti pavardes, vardus ir vietovardžius. Iki šiol vadovaujamasi „Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija“ (Vilnius: Mokslas, 1990). Ši instrukcija yra aprobuota Lietuvių kalbos komisijos (žr. komisijos nutarimo Nr. 60 5.3 punkto pastabą).
 
Internete man šios instrukcijos rasti nepavyko, todėl nuskenavau paimtą iš bibliotekos knygutę:
Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija (zip, 3,5 MB).
 
2013-08-24 papildymas: dabar instrukciją galima peržiūrėti tiesiog čia: