Verčiant dokumentus iš rusų į lietuvių kalbą dažnai kyla klausimų dėl labai paplitusių tekstuose rusų k. santrumpų, pvz., ИНН, КПП, ОГРН ir kt., vertimo. Per daug metų susiformavo tam tikra tradicija, kuri, manau, yra racionaliausia: pačią santrumpą transliteruoti, o skliausteliuose pateikti jos vertimą į lietuvių kalbą. Štai keletas dažnai sutinkamų pavyzdžių:

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) INN (mokesčių mokėtojo kodas)
КПП (код причины постановки на учёт) KPP (registracijos priežasties kodas)
ОГРН (основной государственный регистрационный номер) OGRN (pagrindinis valstybinis registracijos numeris)
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) OKVED (Rusijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius)
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) OKPO (Rusijos įmonių ir organizacijų klasifikatorius)
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных объектов) OKATO (Rusijos administracinio teritorinio suskirstymo vienetų klasifikatorius)
ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации) OKUD (Rusijos valdymo dokumentacijos klasifikatorius)
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) OKOPF (Rusijos organizacinių teisinių formų klasifikatorius)
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) OKFS (Rusijos nuosavybės formų klasifikatorius)
ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения) OKEI (Rusijos matavimo vienetų klasifikatorius)

Iššifruoti neaiškias santrumpas gali padėti Santrumpų žodynas Sokr.ru. Daugiau informacijos apie klasifikatorius — Federalinės valstybinės statistikos tarnybos (Rosstat) interneto svetainėje.