Specializacija

• juridiniai tekstai (teismų nutartys ir sprendimai, ieškiniai, pretenzijos, apeliaciniai skundai, kiti su teisena susiję dokumentai, įgaliojimai, įstatai, steigimo sutartys, teisės aktai);
• ekonominiai tekstai (pirkimo—pardavimo, nuomos, bendradarbiavimo, paslaugų teikimo ir kitos sutartys, įmonių dokumentacija, komerciniai pasiūlymai, pranešimai spaudai, reklaminė medžiaga, pristatymai ir analitinės apžvalgos);
• finansiniai tekstai (finansinės atskaitomybės dokumentai, bankų dokumentai, draudimo dokumentai, kreditų sutartys, finansinės apžvalgos);
• techniniai tekstai (įrenginių ir prietaisų, programinės įrangos eksploatavimo vadovai, tinklalapių ir programų lokalizavimas);
• bendrojo pobūdžio tekstai.